månadsarkiv: april 2018

Förlängd yttrandetid

Tiden för yttrande över detaljplanen för Norby 31:74 har förlängts till den 16 maj!
Planen finns presenterad på Kommuninformationen, Stationsgatan 12, Stadsbiblioteket och Eriksbergsbiblioteket.
Området mellan Marmorvägen och Blodstenen har varit planerat sedan länge, men många överklaganden, namnunderskrifter o.s.v. har förhindrat att det blivit verklighet. Bara en sådan sak som att det planerade ”hyreshuset” längs Norbyvägen skall ta hand om ”bullret” till fromma för husen längre in.
Dessutom har kommunen bett att Uppsalahem skall informera hyresgästerna på Marmorvägen, vilket plangruppen arbetat för.
Arbetet går vidare. Manifestation nästa?

 

Förra året hade vi en manifestation på Västertorg mot förtätningen. Dags för en repris?

 

Möte med Täljstenens plangrupp

Torsdagen den 19 april kl.19.00 kommer Täljstenens plangrupp att hålla ett informationsmöte för alla boende på Täljstenen i gamla kvarterslokalen, 1 B.
Frågor som vi kommer att ta upp:
Vad har vi gjort hittills?
Vad kommer vi att göra framöver?
Hur går det med Q-märkningen?
Vad har ni boende för åsikter om vår verksamhet?

Alla är välkomna!