Kategoriarkiv: Okategoriserade

HÅLLBAR; LEVANDE STAD

Tycker du att hyresgäster skall bo kvar efter renovering?
Är du engagerad för varsam och klimatsmart renovering?
För sansad förtätning? Vill du att viktiga grönytor skall bevaras, även där hyresgäster bor? Eller tycker du att hyreshus skall ägas av kommunen, inte av finansbolag?

Lördagen den 5 oktober kl. 12-13 anordnas en manifestation på Celsius-torget. Det blir grymma talare och skön musik!

– Bostad är en rättighet, inte en vara.
– Uppsala. Köp tillbaka allmännyttan!
– Varsam renovering av hyreshus, alla skall kunna bo kvar.
– Bevara Uppsalas innergårdar, hyresgästernas trädgård.
– Sansad förtätning. Bevara gröna ytor, träd och skogar.

Se Facebook ”Hållbar, Levande Stad” för talare och program.

S

Se dokumentärfilmen PUSH!

Vi i plangruppen existerar fortfarande!

Arbetet med att Q-märka Täljstenen ligger lite i träda för närvarande, Men många viktiga saker väntar på avgörande här hos oss i Eriksberg. Vi i vår grupp skall försöka vara lite aktivare i fortsättningen!

Här kommer en push för filmen ”PUSH” av Fredrik Gertten. Efter att ha varit på förhandsvisning med efterföljandepaneldiskussion vill jag starkt rekommendera alla att se den.

Här är visningstider på Fyrisbiografen:
Fre. 20.15
Må 19.30
Ti 17.30
To 15.30

Visningstider på Filmstaden:
Fre-Sö 18.30
Må-To 16.15. 18.30

Förtätning av staden 2018

Den 14 – 15 november hade Täljstenens Plangrupp den stora äran att få vara inbjudna  som föreläsare på konferensen ”Förtätning av Staden” i Stockholm under professor Per Bergs ledning. Konferensen innehöll många intressanta föreläsningar samt en exkursion till intressanta boendemiljöer i Stockholm.

 

 

Lyckad manifestation på Västertorg

Många organisationer och föreningar stod bakom manifestationen på Västertorg den 1:a september. Trots de allvarliga ämnena genomfördes allt med gott humör. Pensionärsdraget bidrog med medryckande musik och alla talare lyckades ge en klargörande och engagerande bild av vad som händer (kommer att hända) när det gäller förtätning, skogsavverkningar och renoveringar.40493464_10155851859888597_7626838542953480192_n

Bild: Eva Adler på scenen.

Över 200 namnunderskrifter kom till stånd och många uttryckte sin uppskattning.

Manifestation den 1:a september!

Nu är det återigen dags att vi alla samlas för att protestera mot det som händer och kommer att hända i Eriksberg.
Aktionsgruppen ”Rädda Eriksbergs Skogar” har den här våren och sommaren jobbat hårt för att uppmärksamma den planerade byggenskapen mellan Marmorn och Blodstenen. Jag hoppas att ni uppmärksammat detta och stödjer deras kamp.  Sista ordet är inte sagt än.
Dessutom kommer förtätningen och renoveringarna att tas upp.

Lördagen den 1 september kl 14.00 samlas vi på Västertorg!

 

Rädda Eriksbergs skogar!

Tiden för yttranden över detaljplanen som gäller skogspartiet mellan Blodstenen och Marmorvägen har gått ut. Men kampen går vidare. En relativt nybildad aktivistgrupp har bildats. De kan följas på Facebook: raddaeriksbergsskogar på Instagram: raddaeriksbergsskogar samt Mejl: raddaeriksbergsskogar@gmail.com

Erik Pelling kommer till kvarterslokalen På Täljstensvägen 1 B måndag 21 maj kl. 19.00 för att diskutera byggnationerna i Eriksberg.
Arrangörer. Soc.dem. och ABF.