månadsarkiv: mars 2015

Täljstenen är en skyddsvärd miljö

I dokumentet ”Kv Täljstenen, Eriksberg, Uppsala. Motiv till klassning av området som skyddsvärd miljö” , av Carl-Erik Bergold och Per-Olof Sporrong, som delgivits oss i dagarna, ges en professionell bedömning av vårt bostadsområdes kvaliteter.
Vi tror att detta utlåtande kan bli till stor hjälp i vårt framtida arbete och är mycket tacksamma för att det utförts.
Nedan kan dokumentet studeras i sin helhet

Sporrong & Bergold: Motiv för klassning…

Från Plangruppen

täljstenenFörberedelserna för dialogen/debatten kring strategisk q-märkning och hållbar renovering den 15 april är i full gång. Vi kontaktar politiker från Plan- och byggnadsnämnden, Kulturnämnden, Uppsalahems styrelse, experter och forskare och vi verkar få genomslag för våra idéer. Hyresgästföreningen är också mycket intresserade av våra planer, vilket vi erfor genom samtal med förbundsordföranden på mötet i Gränby centrum den 5 mars.
Inbjudan till samtliga tänkta medverkande skickas ut under vecka 11.

Även till höstmötet är datum bestämt. Det blir den 6:e oktober, då vi tar upp Allbo-lagens tolkning och sociala frågor i samband med renoveringar