månadsarkiv: april 2016

Informationsmöte !

Välkommen till möte för hyresgäster på Täljstenen tisdagen den 19 april!

Vi kommer att sammanfatta året som varit samt att ta upp de frågor från boende som ställdes vid vårt förra allmänna  möte.
Dessutom redogör vi för vad som planeras innan sommaren och tar upp plangruppens framtid till diskussion.
Plats: Gamla kvarterslokalen Täljstensvägen 1 B kl. 18.30

Mötespunkter:
Sammanfattning av 2015 års verksamhet
Svar på frågor från förra mötet
Nytt medborgarförslag om strategisk q-märkning
Rundabordsmöte den 15 juni
Hur upplever hyresgäster en så stor förändring som en renovering kan innebära?
Plangruppens framtid
Övriga frågor

Vi bjuder på fika
Varmt välkommen!

 

Den närmaste framtiden och Verksamhetsberättelse 2015

Plangruppen på Täljstenen går nu in i slutfasen på det projekt vi startat. Vår nästa satsning blir ett rundabordssamtal den 15 juni. Här kommer alla de frågor vi tagit upp, bl.a. på våra Dialog- och Debattkvällar, att dryftas. Inbjudna blir Uppsalahems styrelse och Plan- och Byggnadsnämndens styrelse. Vi kommer också att bjuda på en arkitektrundvandring för dessa.
Innan detta går av stapeln kommer vi att ha ett informationsmöte den 19 april för våra hyresgäster i gamla kvarterslokalen kl. 18.30.

Den verksamhet som vi bedrivit under 2015 finns beskriven i vår verksamhetsberättelse som
du kan ta del av här:
Verksamhetsberättelse 2015