månadsarkiv: november 2020

ENKÄT PÅ TÄLJSTENEN

För att pejla läget inför kommande renovering gick plangruppen och lokala HGF ut med en enkät till alla hushåll på Täljstenen på försommaren.

Här kommer en kort sammanfattning: flertalet trivs bra eller mycket bra och räknar med att bo kvar under längre tid (10 år).

När det gäller synpunkter på lägenheten har ca. 30 % inga anmärkningar, annars har anmärkningar på fönster, el, golv och ventilation förekommit mest.

När det gäller renoveringsfrågor anser 70 % att de vet för lite och behöver mer kunskap.
Nuvarande hyresnivåer anser 90 % vara lagom och efter en renovering anser nästan hälften att en 0 – nivå vore rimlig. En nästan lika stor del anser sig kunna godkänna en höjning i intervallet 500 – 1000 kr.
Synen på K – märkning eller någon annan bevarandeåtgärd var de flesta intresserade av och ville veta mera om.