Vad vill vi?

”Bevara Täljstenen” startades av boende i kvarteret Täljstenen i Uppsala 2013. Vi som startat kallar oss Plangruppen och är en mindre grupp som träffas regelbundet. Vår devis är ”Varsamt & sparsamt”.

De arbetsområden som vi prioriterar:

– Bevara 50-talskaraktären genom att arbeta för en Q-märkning av Täljstenen

– Arbeta för en varsam renovering av Täljstenen

– Driva ett projektsamarbete med vetenskapliga institutioner

– Bevaka och påverka utvecklingen av ”Det nya Eriksberg”

Våra mål är att:

– 50-talskaraktären skall bevaras i bostadsområdet Täljstenen

– Engagera de boende att aktivt ta del i frågor om renoveringar som planeras i området

– Engagera de boende när det gäller de stora förtätningar som planeras inom ramen för ”Det nya Eriksberg” Plangruppen arbetar fritt och efter gruppens intresse. Vi är inte bundna till någon organisation, men den Lokala Hyresgästföreningen för Täljstenen stödjer oss och följer vårt arbete.

De som förnärvarande ingår i plangruppen är :
Marianne Staaf (Sammankallande)
Lennart Johansson
Jaime Hoyos