månadsarkiv: april 2015

Uppföljningsmöte!

Vad hände på Debatt/Dialog den 15:e? På onsdag den 22 april har Du möjlighet att ta del av detta i gamla kvarterslokalen. Vad sades om q-märkning och varsam renovering? Vad kommer att hända på vår Dialog/Debatt den 6 oktober?

Hyresgäster på Täljstenen! Det är dags att börja engagera sig!
Klicka här för mer info.
Möte 22 april

 

 

 

Lyckad Dialog/Debatt

Vi fixade vårt ”meeting” i onsdagen den 15:e april! Plangruppen fick mycket beröm för arrangemanget och alla verkade nöjda.

Anna Micro VIkstrand Inledde de bägge avdelningarna med lärorika och engagerade synpunkter, dels om q-märkningen och dels om varsam renovering som följdes upp av synpunkter från de olika politiska partierna. Åse Richard kompletterade med erfarenheter från Gränby på ett sätt som fick alla att lyssna lite extra.

Att många hade fått nya inblickar i denna problematik syntes på de livliga diskussioner som sågs pågå på många ställen i pausen och under minglet vid kaffet efteråt. Tyvärr inga journalister närvarande, men vi hoppas ändå att den här sammankomsten kan skapa många ringar på vattnet.

Nu satsar vi på nästa träff den 6:e oktober!

Dialog och debatt den 15 april

Här är de dokument som är viktiga inför vårt ”event” den 15:e:

Den inbjudan som gått ut:
INBJUDAN Debatt o Dialog

Den pressinbjudan som gått ut:
PRESSINBJUDAN

Medborgarförslag 2014-05-08
Vårt förslag om q-märkning av Täljstenen

Förslag till Uppsalahem om kulturhist.inventering av Täljstenenen2014-12-11

Förslag om ROT-avdrag
Den skrivelse om ROT-avdrag som sänts till bostadsministern

P-O Sporrongs och C-E Bergolds dokument om motiv för bevarande finns i inlägget här under.

Vi vill påminna om att boende på Täljstenen är speciellt välkomna!