månadsarkiv: januari 2017

Kommuninformation

Glöm inte kommunens information den 23 januari på Eriksbergskolan om de ny byggplanerna!
Hålltider är 16.30, 18.00 och 19.30 då dragningar hålls.

Besök även gärna den nystartade facebookgruppen Vårt Nya Eriksberg där Du kan ge uttryck för dina åsikter när det gäller omvandlingen av Eriksberg.
https://www.facebook.com/vartnyaeriksberg/

Planförslaget för Eriksberg och Ekebydalen

Just nu jobbar vi med förslaget till utbyggnad av Eriksberg. Bl.a. har vi genomfört en träff med hyresgästerna på Täljstenen för att diskutera planerna och en ytterligare träff kommer på torsdag. Det första mötet präglades av allmän skepsis från Täljstensbornas sida gällande förtätningen i vårt område och med detta i ryggen kommer vi att utforma vårt skriftliga svar angående förslaget.

Hela förslaget finns här:
Planprogram för Eriksberg-Ekebydalen
Välkommen med synpunkter som vi kan vidarebefordra i vår skrivelse!