månadsarkiv: mars 2017

Kampen går vidare!

De tre evenemang som omtalas här nedanför har genomförts med lyckat resultat och varit relativt välbesökta.

Panelsamtalet i Eriksbergskolans aula mellan Marie Linder, Irene Molina och Åse Richard under rubriken ”Råd att bo kvar?” den 16 mars belyste renoveringsfrågorna på ett bra sätt och deras synpunkter bär vi med oss inför de kommande renoveringsplanerna.

Träffen i Marmorsalen med en av de som jobbat med att rädda Borgarparken i Lund blev mycket givande när det gäller idéer för att motarbeta den enorma förtätningen i Eriksberg.
Dessutom knöts viktiga kontakter med bostadsrättsföreningarna. Vi måste arbeta tillsammans för att klara det här!

Motståndet mot förtätningarna och renovräkningar kommer att manifesteras med olika gemensamma aktioner. Kampen går vidare!
Jordens Vänner och Plangruppen arrangerar ett möte med Mattias Jonsgården, fastighetschef i Knivsta, där han kommer att berätta hur Knivstabostäder genom BoKvar-projektet tacklat renoveringsfrågorna. Det är planerat till tisdag den 9 maj.
Och mycket annat är på gång.

Planeringsmöten och panelsamtal i Eriksberg!

1. Söndagen den 12:e mars blir det ett planeringsmöte för att demonstrera mot renovräkningar i Uppsala och Eriksberg.
Plats: Marmorvägen 13 (Hyresgästföreningens lokal)
Tid: 16.00
Alla intresserade välkomna!
Arrangörer: Boende i Eriksberg

2. Tema Eriksberg: Råd att bo kvar?
Biblioteket i Eriksberg anordnar ett panelsamtal om miljonsprogramsrenoveringar och dess sociala följder. Vad innebär det för hyresgästerna och för samhället i stort? Vilka är vinnarna och vilka är förlorarna? Går det att göra annorlunda?
Medverkande: Marie Linder, Irene Molina och Åse Richard
Plats: Eriksbergskolans aula
Tid: Torsdag 16 mars kl.19.00 – 20.30

3. Dessutom får vi besök från Skåne lördagen 18 mars där kampen för att rädda Borgarparken i Lund  (med lyckat resultat) presenteras av de som var med.
Hur får man med sig sina grannar? Hur kan man utnyttja möjligheterna till överklagande på bästa sätt? Hur kan man uppmärksamma frågan i media och i politiken? Kom och lyssna och diskutera.
Läs mer på https://borgarparkennu
Plats: som ovan
Tid: !3.00 – 16.00
Arrangörer: Allt åt Alla