Vår historia

När ombyggnads- och renoveringsplanerna i Eriksberg blev kända startade några av oss boende studiecirklar för att studera vad som händer i områden som drabbas av omfattande renoveringar och förtätningar.

Ur dessa studiecirklar uppstod en arbetsgrupp som aktivt ville driva frågorna kring detta vidare. ”Bevara Täljstenen” syftar till att behålla bostadsområdet så intakt som möjligt både på utsidan och insidan. Även omdaningen av hela Eriksberg till ”Det nya Eriksberg” engagerar oss. Konsekvenserna av denna stora förändring är oklara och vi kommer att arbeta för att slutresultatet inte skall medföra alltför stora omflyttningar. Det som kallas ”Renoviction”, d.v.s. att människor inte har råd att bo kvar är något vi kommer att uppmärksamma. Att värna byggnader och miljöer är en sak, men att värna människor är viktigare.

Projektförslaget
I det projektförslag som tillskrivits många berörda instanser tas bakgrunden upp till att vi började intressera oss för de här frågorna. Många av tankarna i medborgarförslaget har inspirerats av Sara Söderqvists rapport kring vad som hände i bostadsområdena Kvarngärdet och Gränby. Här presenteras också syftet med projektet ingående. Medborgarförslaget har tagits upp och godkänts av ett allmänt möte för hyresgästerna på Täljstenen.

Pdf: Projekt Bevara Täljstenen (öppnas i nytt fönster)

Kort historik

2013
I januari startar Marianne Staaf en studiecirkel kring rapporten Vart skall vi då ta vägen? av SaraWestin från Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet.

April En arbetsgrupp bildas. Senare benämnd plangruppen.

4 april Informationsmöte med boende från Kvarngärdet.

April Enkät går ut till alla boende på Täljstenen angående boendet. De flesta är nöjda.

3 juni Informationsmöte med redovisning av enkät och besök av Eva Byegård från Gränby.

22 oktober Plangruppen träffar Mathias Lantz från Uppsalahem och får information om vad som kommer att hända för Täljstenens del när det gäller renoveringar.

2014
Februari  Uppsalahem presenterar fem arkitektförslag angående ”Nya Eriksberg” för yttrande.
Ny studiecirkel startas kring ”Bostadsförnyelse-för vem?” av Sara Söderqvist.

24 februari Lokala hyresgästföreningens årsmöte antar kritiskt uttalande vad gäller förtätningar i Eriksberg och på Täljstenen.
Arbetsgruppen blir ”Plangruppen”.

8 april Allmänt möte där plangruppens Värna Täljstenen-projekt och medborgarförslag godkändes. ”Värna Täljstenen” ändras till ”Bevara Täljstenen”.

Våren Plangruppens arbete fortsätter. Projektplan och Medborgarförslag skickas till berörda instanser. Besök hos stadsarkivarien.

2 juni Föreningen Vårda Uppsala skriver i sitt yttrande att bebyggelse ej bör ske på Täljstenen längs Norbyvägen.

Juni ”Värna Täljstenen” döps om till ”Bevara Täljstenen”. Beslut om att starta en hemsida

2015
Under vintern och våren förberedelser för Dialog o. Debatt den 15 april.

Carl-Erik Bergold och P-O Sporrong slutför ”Motiv till klassning av området Täljstenen som skyddsvärd miljö.”

15 april. Dialog och Debatt genomförs på Storgatan 11.

22 april. Informationsmöte för hyresgästerna på Täljstenen om Dialog och Debatt.

6 maj. Vi blir medlemmar i nätverket Våra Hem.

8 maj. Rapport från Dialog och Debatt klar att skickas ut.

27 maj. Arkitektonisk rundvandring på Täljstenen.

22 sept. Deltagande i Kulturnatten.

6 okt. Dialog och debatt. Allbo-lagens tolkning och sociala konsekvenser.

13 okt. Informationsmöte för boende på Täljstenen.

2016
Studiecirklar kring boken ”Alla skall kunna bo kvar”.
Nov. Deltagande i Bostadsvrålet i Uppsala.
2 allmänna möten kring Nya Planförslaget för Eriksberg.

2017
1 mars Seminarium med professor Per Berg, SLU, Eriksbergskolan.
”Forskarperspektiv på fungerande förtätning i städer”

6 april. ”Utkörd från min bostad” Lunchträff i Marmorsalen tillsammans
med ABF och Marmorns LH

9 maj ”Hur renoverar man utan att hyran höjs” Träff med Knivstabo-städers fastighetschef Mattias Jonsgården i Eriksbergskolan.
I samarbete med Jordens vänner och Alla skall kunna bo kvar.

13 maj Demonstration på Västertorg mot förtätning, renovräkning.
I samarbete med många andra.

15 maj Politikerutfrågning i Eriksbergskolan. I samarbete med
Hammarparksgruppen