månadsarkiv: mars 2024

Enkäten igen.

Här kommer en kort sammanfattning av vår enkät. 119 svar kom in. Av utlämnade 442 enkäter gör det en svarsprocent på ca. 27%. De flesta har bott en längre tid på Täljstenen (10 år eller mer). Många har svarat att de är ensamstående. De flesta är nöjda med den nuvarande hyran och förväntar sig måttliga eller inga
hyreshöjningar i framtiden. Ett 0-alternativ för hyreshöjningarna väckte stort intresse. Dock kan många tänka sig en hyreshöjning på 1000 kr.
Det som de flesta har problem med är vatten och avlopp och fönster som god tvåa; även elen vållar problem.
Ett uppföljningsmöte kommer innan sommaren.
Vill någon vara med i Plangruppen tag kontakt med Marianne Staaf tel. 070 302 78 96 el. 076 137 72 05
eller Lennart Johansson 0762 13 48 67.

ENKÄTEN

Vi har genomfört en enkät på Täljstenen för att utröna hur de boende ställer sig till
renoveringsfrågor och hyresfrågor. Ett drygt hundratal har svarat på enkäten och den kommer att redovisas vid ett möte längre fram.