månadsarkiv: maj 2016

Pressmeddelande

I ett medborgarförslag föreslår Täljstenens plangrupp, en grupp boende på Täljstenen, som arbetar med både bevarandefrågor och bostadssociala frågor, att hyreshusområden från olika tidsperioder under 1900-talet bör bevaras i ursprungligt skick för framtiden. (Strategisk q-märkning).
I medborgarförslaget som skickats till kommunpolitiker som är berörda skriver gruppen:

”Uppsala har många bostadsområden från 1900-talet som planerats med stor omsorg av skickliga arkitekter och som har byggts med höga kvalietsambitioner. Vissa har kvar sin ursprungliga kvalitet och är värda att skydda. Ett gott exempel är kvarteret Täljstenen i Eriksberg som präglas av de ideal och strävanden som utmärkte tiden 1946-1959”.

”I vision Uppsala 2030 står det att Uppsala skall ha attraktiva och välbevarade kulturmiljöer och att det skall finnas kunskap om dessa hos innevånare, politiker och tjänstemän”.

Plangruppen har med lyckat resultat under förra året anordnat två dialog- och debattkvällar för politiker i Uppsala för att ge information och skapa debatt kring viktiga frågor i en period av intensiv utbyggnad av staden. Medborgarförslaget är ytterligare ett led i det arbetet.

För att läsa hela förslaget se bifogad fil.
Medborgarförslag