månadsarkiv: oktober 2022

Plangruppen lever!

Bara för att hålla Er något uppdaterade. Plangruppen på Täljstenen hade träff tillsammans med utemiljöombuden den 20 oktober. Frågor som diskuterades ingående var balkongbytena på gård 14-16. Detta har till och med varit behandlat i UNT, men då under aspekten utläggning på entreprenör.
Hur själva slututseendet blir är fortfarande något oklart, men Uppsalahem har lovat att de skall återställas till ursprungligt skick.
En annan fråga var hur vi värvar nya medlemmar till Plangruppen. Det behövs kunniga och intresserade människor för att behålla Täljstenen ursprungliga utseende!