Den närmaste framtiden och Verksamhetsberättelse 2015

Plangruppen på Täljstenen går nu in i slutfasen på det projekt vi startat. Vår nästa satsning blir ett rundabordssamtal den 15 juni. Här kommer alla de frågor vi tagit upp, bl.a. på våra Dialog- och Debattkvällar, att dryftas. Inbjudna blir Uppsalahems styrelse och Plan- och Byggnadsnämndens styrelse. Vi kommer också att bjuda på en arkitektrundvandring för dessa.
Innan detta går av stapeln kommer vi att ha ett informationsmöte den 19 april för våra hyresgäster i gamla kvarterslokalen kl. 18.30.

Den verksamhet som vi bedrivit under 2015 finns beskriven i vår verksamhetsberättelse som
du kan ta del av här:
Verksamhetsberättelse 2015

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *