Lyckad manifestation på Västertorg

Många organisationer och föreningar stod bakom manifestationen på Västertorg den 1:a september. Trots de allvarliga ämnena genomfördes allt med gott humör. Pensionärsdraget bidrog med medryckande musik och alla talare lyckades ge en klargörande och engagerande bild av vad som händer (kommer att hända) när det gäller förtätning, skogsavverkningar och renoveringar.40493464_10155851859888597_7626838542953480192_n

Bild: Eva Adler på scenen.

Över 200 namnunderskrifter kom till stånd och många uttryckte sin uppskattning.

Manifestation den 1:a september!

Nu är det återigen dags att vi alla samlas för att protestera mot det som händer och kommer att hända i Eriksberg.
Aktionsgruppen ”Rädda Eriksbergs Skogar” har den här våren och sommaren jobbat hårt för att uppmärksamma den planerade byggenskapen mellan Marmorn och Blodstenen. Jag hoppas att ni uppmärksammat detta och stödjer deras kamp.  Sista ordet är inte sagt än.
Dessutom kommer förtätningen och renoveringarna att tas upp.

Lördagen den 1 september kl 14.00 samlas vi på Västertorg!

 

Rädda Eriksbergs skogar!

Tiden för yttranden över detaljplanen som gäller skogspartiet mellan Blodstenen och Marmorvägen har gått ut. Men kampen går vidare. En relativt nybildad aktivistgrupp har bildats. De kan följas på Facebook: raddaeriksbergsskogar på Instagram: raddaeriksbergsskogar samt Mejl: raddaeriksbergsskogar@gmail.com

Erik Pelling kommer till kvarterslokalen På Täljstensvägen 1 B måndag 21 maj kl. 19.00 för att diskutera byggnationerna i Eriksberg.
Arrangörer. Soc.dem. och ABF.

 

 

 

 

 

 

Förlängd yttrandetid

Tiden för yttrande över detaljplanen för Norby 31:74 har förlängts till den 16 maj!
Planen finns presenterad på Kommuninformationen, Stationsgatan 12, Stadsbiblioteket och Eriksbergsbiblioteket.
Området mellan Marmorvägen och Blodstenen har varit planerat sedan länge, men många överklaganden, namnunderskrifter o.s.v. har förhindrat att det blivit verklighet. Bara en sådan sak som att det planerade ”hyreshuset” längs Norbyvägen skall ta hand om ”bullret” till fromma för husen längre in.
Dessutom har kommunen bett att Uppsalahem skall informera hyresgästerna på Marmorvägen, vilket plangruppen arbetat för.
Arbetet går vidare. Manifestation nästa?

 

Förra året hade vi en manifestation på Västertorg mot förtätningen. Dags för en repris?

 

Möte med Täljstenens plangrupp

Torsdagen den 19 april kl.19.00 kommer Täljstenens plangrupp att hålla ett informationsmöte för alla boende på Täljstenen i gamla kvarterslokalen, 1 B.
Frågor som vi kommer att ta upp:
Vad har vi gjort hittills?
Vad kommer vi att göra framöver?
Hur går det med Q-märkningen?
Vad har ni boende för åsikter om vår verksamhet?

Alla är välkomna!

 

 

 

 

 

Penelsamtal: För vem byggs våra bostäder?

Eriksbergsbiblioteket torsdag 12 april 18.30 – 20.00
Städer förändras och byggs om, hus åldras och renoveras. Men på vilka villkor och för vem? Panelsamtal med erfarenheter från Uppsala, Stockholm och bostadsforskning.
Medverkande: Sofia Hård, Jagvillhabostad.nu Uppsala, Åse Richard, Allaskallkunnabokvar, Per Berg, professor SLU, Dominika Polanska, docent i sociologi, Uppsala Universitet.
Samtalsledare: Kersti Kollberg, Uppsalajournalist.

Fri entré. Föranmälan till 018 – 7275438 eller eriksbergsbiblioteket@uppsala.se

 

 

Planprogrammet i repris

Torsdagen den 16 november presenterade Uppsala kommun vad man kommit fram till efter den förlängda yttrandeomgången (över 400 yttranden!).
Resultatet: 200 lägenheter mindre, dvs 2400 lägenheter tillkommer till redan befintliga 3800. Ingen utbyggnad av Stigbergsvägen plus en hel del intetsägande kosmetika.
I veckan tas beslut om detta.
För Täljstenens del kvarstår hoten om kraftig förtätning. Vi kan inte se någon annan väg än att fortsätta jobba som vi gör och att ännu fler del-tar i kampen mot ett bevarat Täljstenen!