Förlängd samrådstid!

Samrådstiden för förslaget till planprogram har förlängts till den 15 mars meddelar Plan- och Byggnadsnämnden genom Erik Pelling. Vi i Plangruppen Täljstenen hävdar att samrådstiden bör förlängas till åtminståne ett år, men man kan väl kalla detta att vi vunnit en liten delseger.
Vi jobbar nu hårt för att utnyttja tiden fram till den 15:e tillsammans med Lokala Hyresgästföreningen Marmorn-Moränen-Kalkstenen. Landskapsarkitekterna på SLU är oss också mycket behjälpliga. Rent konkret delar vi nu ut en snabbenkät för att skaffa underlag för vidare arbete tillsammans.
Närmast i tiden ligger ett seminarium tillsammans med professor Per Berg i Eriksbergskolans aula onsdagen den 1:a mars. Seminariet kommer att beröra förtätningen av Eriksberg och är öppet för allmänheten.
Ytterligare detaljer kommer inom kort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *