På gång i plangruppen.

img004Arbetet i plangruppen går vidare. Här kommer en kort sammanfattning av vad vi håller på med. Gruppens protokoll kommer för övrigt att i fortsättningen publiceras under rubriken ”Arkiv”.

Under hösten har vi skrivit ett yttrande gällande kommunens förslag till kulturmiljöprogram.
Förslaget till kulturmiljöprogram (finns på kommunens hemsida) presenterar en grundlig inventering av de kulturmiljöer inom Uppsala kommun som är intressanta och värda att bevara och det finns naturligtvis många sådana miljöer. Kulturmiljöprogrammet skall vara användbart när ”kommunala aktörer skall kraftsamlas runt prioriteringar” som det står i texten. I en expansiv kommun som Uppsala uppstår naturligtvis en svår avvägning mellan kulturella värden och till exempel utbyggnad och förtätning och man hoppas att programmet med hjälp av kunskapsspridande och tillgänglighet för allmänheten kan vara till hjälp för bibehållandet av kulturella värden.
I vårt yttrande ger vi skäl för att välja Täljstenen som en bevaransvärd miljö från sin epok i ett område som står inför en stark förtätning. Vi föreslår att en möjlighet till Q-märkning av Täljstenen bör skrivas in i kulturmiljöprogrammet.

Under våren planerar vi ett seminarium för att diskutera
1. Den s.k. Allbolagens innebörd och tolkning. Skall det sociala ansvaret hos bostadsbolagen stå tillbaka för vinstintresset?
2. Principerna och möjligheterna till ”varsam och sparsam renovering”. Behöver våra kök blåsas ut?
Vi ämnar även presentera vårt förslag till Q-märkning av Täljstenen.

Vi försöker även påverka Uppsalahem att genomföra en kulturinventering av Täljstenen.

Lennart Johansson

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *