Vilka är vi?

”Bevara Täljstenen” startades av boende i området 2013. Vi som startat kallar oss Plangruppen och vi träffas regelbundet. Vår devis är ”Varsamt och sparsamt”.

Våra arbetsområden:
– Arbeta för en q-märkning av Täljstenen
– Arbeta för en varsam renovering av Täljstenen
– Driva ett projektsamarbete men Institutet för bostads- och urbanforskning
– Bevaka och påverka utvecklingen av ”Nya Eriksberg”

Infarten till Täljstenen, med områdets två höghus

Infarten till Täljstenen, med områdets två höghus

Våra mål är att:
– 50-talskaraktären skall bevaras hos bostadsområdet Täljstenen i Uppsala
– Engagera de boende att aktivt ta del i frågor om renoveringar som planeras i området
– Engagera de boende när det gäller de stora förtätningar som planeras inom ramen för det ”Nya Eriksberg”.

Vi är inte bundna till någon organisation, men den lokala hyresgästföreningen stödjer oss och följer vårt arbete. Plangruppen arbetar fritt och efter gruppens intresse.
Boende och andra som är intresserade av Täljstenens bevarande är välkomna att kontakta oss och komma med synpunkter och idéer. Se vidare under ”Kontakt”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *