UTSTÄLLNINGEN VÅRA HEM

utställning o brand 001
Där står det.  Ett Marbodalskök från början av 60-talet. På något sätt påminner det en om det gamla folkhemmet. Tryggt, gediget konstruerat, utan flashiga detaljer, enkelt och funktionellt, utan åthävor och överdåd. Fortfarande i högsta grad användbart, må vara efter en liten upprustning. Det har ju dock ca. 50 år på nacken.

Diskbänken med tillhörande skåp drar med en gång till sig blicken när man besöker utställningen som konstprojektets Våra Hem presenterar. Här får hela renoveringshistorien i Gränby sitt konstnärliga eftermäle. Med bild, foto, film och skulptur dokumenterar de olika konstnärerna frustrationen, oron och rädslan hos de hyresgäster som drabbas av renoveringar i miljonprogrammet. Våra Hem beskriver hur en hembygdsmiljö och en social gemenskap slås sönder.

Projektledaren, Åse Richard, som varit intensivt engagerad i renoveringsprocessen tillsammans med andra eldsjälar ända från början, ser det här som ett naturligt avslut.
Efter flera år av protestmöten, diskussioner i sociala medier och agitation har man kommit till vägs ände. Renoveringen har obönhörligt rullat på, även om man fått gehör för en del av sina synpunkter.

”Men nu går projektet in i en ny fas. Vi kommer att ordningsställa en vandringsutställning med ovan nämnda diskbänk som en av attraktionerna. Vi har fått ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen som visat stort intresse för att lyfta fram de kulturvärden som finns i miljonprogrammets miljö och byggnader”.

En inventerering av av allt det bevaransvärda som fanns i Gränbys husbestånd gjordes faktiskt av ägaren Rikshem innan renoveringarna sattes i verket. Men den fick tyvärr inte så stor betydelse i ett senare skede.
Dock kommer 300 av de 1500 Marbodalsköken att finnas kvar och de renoveras i stället för att bytas mot nya.
Projektgruppen säger att: ”Detta dock inte är vanligt. I många av de renoveringar som pågår slängs samtliga kök, garderober, innerdörrar, hatthyllor och andra detaljer rakt ned i containern. Detta bör uppmärksammas. Vi vill lyfta fram en diskussion om ”slit och släng”, om vad som är etiskt försvarbart ur ett klimatperspektiv, och också sprida kunskap och lyfta fram frågor kring kvalitet och kulturvärden i miljonprogrammets lägenheter”.

Sveriges första ”omredare”, Sofia Meurk, som gjorde inventeringen i Gränby ger 8 råd inför renoveringar:

# Använd beprövade material och metoder
# Använd material som går att underhålla
# Utgå från de befintliga formspråken, befintliga värden och byggnadens karaktär
# Välj entreprenadform som gör det möjligt att ha insyn under hela byggskedet.
# Bevara och reparera det som är möjligt
# Ett material ut. Samma/liknande in
# Avstå från modebetonade lösningar
# Måna om detaljer och byggnadens ursprungliga karaktär

Ta er tid att besöka utställningen. Den finns september ut i Å-huset (vid Walmstedtska gården).
Vad kan vi på Täljstenen dra för lärdomar?

Lennart Johansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *