KULTURMILJÖ = TÄLJSTENEN

Uppsala kommun har tagit fram ett ambitiöst kulturmiljöprogram som nu skall ut på remiss. Programmet skall  användas vid beslut om bygglov och annan ärendehantering, för att vägleda kommunala aktörer till utveckling av miljön, för att sprida kunskap om byggd miljö och taljstenen 2 020kulturvärden och skall vara tillgängligt för medborgarna. Programmet finns utlagt på Uppsala kommuns hemsida och här presenteras en imponerande inventering av värdefulla byggnader och landskap i kommunen.

11.000 objekt och 550 fornlämningar har inventerats. Det finns i sanning mycket inom kommunens gränser som representerar vår kulturhistoria och vårt kulturarv. Kan allt bevaras?

Täljstenen?  När det gäller Täljstenen hävdar vi att det finns kulturhistoriska, estetiska och sociala värden att bevara, men många hänsyn och intressen måste vägas samman innan man tar beslut. Täljstenen och Eriksberg kommer i allra högsta grad att bli utsatt för förtätning och förändring såsom det ser ut nu. Vi kan inte helt motsätta oss förändringar, men det måste vara förändringar med sans och eftertanke.

Tre stycken från plangruppen, August, Jan och Lennart, var närvarande vid presentationen på Stationsgatan 12, den 16 september. August framhöll vårt arbete för att bevara Täljstenen och vi nådde förhoppningsvis fram till de närvarande, politiker och tjänstemän, med våra synpunkter.    Plangruppen kommer att skriva ett remissvar till kommunen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *