SAMTAL PÅGÅR

Logga RenovRadRasEra Hem[1]Den 17 september anordnades en träff på Galleri Å-huset, där utställningen Våra Hem för närvarande finns. Representanter från projektgruppen Våra Hem, Hyresgästföreningen, Upplandsradion. Plan- och Byggnadsnämnden samt några boende från Gränby. Från Plangruppen deltog August och Jan. Särskilt inbjuden var Sara Westin.    Träffen inleddes med att Sara presenterade sin rapport, som beställdes av Hyresgästföreningen 2011.

Sara framhöll följande: 1.  Det inflytande som fastighetsbolagen förespeglar är bara ett skeninflytande. Sara menar också att samtalen havererar genom fastighetsbolagens bristande respekt för hyresgästerna.
2.  Ofta anges orsaken till renoveringar att man vill höja attraktiviteten i området – höjd attraktivitet för vem?
3. En uppskattning är att 60 % av innevånarna på Kvarngärdet flyttade i samband med renoveringen. Sara kallade det tvångsförflyttning.
4. Den engelska benämningen ”renoviction” översätts numer med ”renovräkning”.
5.  Kommunala bostadsföretags riktlinjer genom den nya Allbolagens formulering om affärsmässiga principer har tillkommit med rädsla för att EU skulle gå emot Allmännyttan för att den inte levde upp till fri konkurrens. Men det som också står inskrivet i lagen är att kommunala bolag skall kunna ta sociala hänsyn. Detta glöms gärna bort eftersom kommunala fastighetsbolag oftast vill ses som vilka bolag som helst.

Dessutom berättade projektgruppen Våra Hem hur deras utställning kommit till: När oron spred sig i Gränby inför renoveringen drog projektet i gång med devisen ”Vi vill bo kvar”. Nio konstnärer och en projektledare/journalist fick finansiering för det ett-åriga projektet från Kultur i länet, Uppsala kommun och Hyresgästföreningen. En omfattande dörrknackningsinsats genomfördes och många intervjuades. Det visade tydligt att för många hade rädslan gått på djupet. Alla kände sig starkt berörda och en del var förtvivlade och rädda för att inte kunna bo kvar.

Plangruppen fick även här chans att presentera sin verksamhet och nya kontakter knöts.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *