SAMTAL MED MATHIAS LANTZ

mattias 002

Den 24 september besökte Plangruppen mangrant projektledaren för Det Nya Eriksberg, Mathias Lantz, dels för att presentera oss och vår verksamhet, dels för att höra hur långt projektet framskridit och hur Uppsalahem ser på vår verksamhet. Mathias ansåg det bra att vi kunde träffas och såg positivt på vårt engagemang.

Mathias: ”Nya Eriksberg är ett stadsutvecklingsprojekt som sannolikt sträcker sig över 15 – 20 års tid. Allmänheten har fått lämna synpunkter på de fem olika arkitektförslagen och nu börjar processen att arbeta fram ett sjätte, en masterplan. Vi hoppas att arbetet med att ta fram en masterplan kan vara klart framåt våren 2015. Därefter kommer ett skede där arbetet går in i kommunens planprocess som Uppsalahem beräknar ta minst 1.5 – 2 års tid.

När det gäller förnyelse och renoveringsplaner är det i dag för tidigt att ge en tidsplan. Vad gäller Tälj-stenen så beräknar Uppsalahem att en förnyelse kan starta om tidigast 5 – 10 år. När det gäller renoveringar generellt ser vi idag att det pågår många diskussioner som rör olika nivåer av förnyelse. Den diskussionen får vi se vart den leder. Hur förnyelsen kommer att se ut i Eriksberg kan jag inte svara på idag, men den process som vi har i dag är den vi utgår från i planeringsprocessen just nu.”

På Plangruppens förfrågan om någon inventering när det gäller sådant som skulle kunna anses värt att bevara (som gjordes i Gränby) finns planerad, svarade Mathias att något sådan inte var planerad, men att han skulle ta upp frågan i projektgruppen.    Mathias framhöll till slut det här projektets relativt unika karaktär där samarbete och öppenhet är en mycket viktig del och vi beslöt att hålla fortlöpande ömsesidig kontakt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *